onsdag 28 januari 2015

Vård i hemmet

"I november vårdades 1880 svårt sjuka patienter i Stockholms län i sina hem istället för på sjukhus. Det är en kraftig ökning sedan vårdavtalet infördes." DN rapport.

Till denna grupp kommer dessutom alla de som efter den akuta sjukdomstiden måste få vård med hjälp av sina anhöriga i månader, kanske år. Det innebär en stor ekonomisk vinst för sjukvården och nöjdare patienter att få vara i sina hem. Men det kräver otroliga insatser från de anhöriga, vars egna liv blir starkt begränsade och en vardag fylld med oro och stort ansvar.

Vi på "Sjuka Gubbar" försöker nu finna de stödmöjligheter för de anhöriga som finns genom lagliga beslut och kommunernas möjlighet till ett bättre vardagsliv för såväl de sjuka som anhöriga i hemmet. Vi kommer att etappvis meddela på denna blogg vad vi finner för möjligheter och brister gentemot anhöriga.

Vi ser det som ett komplimment till det arbete om de etablerade Anhörigföreningarna redan utför.

/Lilje

Målsättningen

Vi på "Sjuka Gubbar" har målsättningen att kunna ge de anhöriga en komplett information om vilka möjligheter och rättigheter som vi kan åberopa under våra gubbars sjukdomstid.